Kiểm tra việc dự trữ hàng bình ổn giá

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Kế hoạch số 3313/KH-TCTLN về kiểm tra việc chấp hành kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013, từ nay đến đầu tháng 9/2013, Sở Công Thương Hà Nội cùng tổ công tác liên ngành tiếp tục tiến hành kiểm tra việc dự trữ, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá.

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung giám sát việc sử dụng vốn của các DN được UBND TP tạm ứng vốn thực hiện công tác bình ổn giá; Tiến độ tạo nguồn hàng, việc dự trữ, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục hàng bình ổn; Công tác niêm yết giá và bán đúng giá được thẩm định...