Kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử tại quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/10, Đoàn kiểm tra của TP Hà Nội do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2021.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại trụ sở UBND phường Thanh Xuân Nam

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa và một số tuyến phố trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam; Bộ phận một cửa UBND quận và Phòng VH&TT quận Thanh Xuân.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao và ghi nhận quận Thanh Xuân làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở trong triển khai tổ chức thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số tuyến phố

Cùng với đó, quận tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tại các điểm kiểm tra, việc niêm yết, công khai các bộ Quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ ở nơi dễ quan sát. 2 bộ Quy tắc ứng xử đã trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân quận Thanh Xuân.