Kiến nghị thu hồi 87 tỷ đồng cấp bù lỗ các mặt hàng xăng dầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, năm 2009, cơ quan này đã tiến hành kiểm toán việc cấp bù lỗ kinh doanh các mặt hàng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2006- 2008 tại 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

KTĐT - Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, năm 2009, cơ quan này đã tiến hành kiểm toán việc cấp bù lỗ kinh doanh các mặt hàng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2006- 2008 tại 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Kết thúc chuyên đề kiểm toán này, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính trên 1.000 tỷ đồng, trong đó thu hồi 87 tỷ đồng tiền bù lỗ chưa đúng quy định.


Mười đầu mối nhập khẩu xăng dầu nằm trong danh sách kiểm toán năm 2009 gồm Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Dầu VN (PV Oil), Công ty Thương mại kỹ thuật Đầu tư Công ty THHH MTV Dầu khí TP HCM, Công ty TNHH MTV Vật tư Nông nghiệp Phú Yên, Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển, Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty CPLD dầu khí Mekong và Công ty XNK Thanh Lễ.


Kết quả kiểm toán cho thấy, chính sách cấp bù lỗ các mặt hàng kinh doanh xăng dầu…đã hỗ trợ các đầu mối nhập khẩu xăng dầu thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình triển khai việc cấp, bù lỗ cho mặt hàng xăng dầu vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập. Một số đầu mối nhập khẩu xăng, dầu vẫn áp dụng mức chiết khấu bán hàng cao hơn quy định. Tại một vài thời điểm Nhà nước tăng giá bán nhưng nhiều đơn vị vẫn bán cho một số trường hợp theo giá cũ. Phần lớn các đầu mối hoạch toán các khoản đầu tư tài sản, các nguồn khác đài thọ vào chi phí hay phân bổ chi phí không đúng đối tượng, chưa tính toán đầy đủ các khoản thu chi. Qua kiểm toán, KTNN đã điều chỉnh giảm số lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu đề nghị Nhà nước cấp bù trên 1.025 tỷ đồng.


Trong quá trình thực hiện bù lỗ, Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ Tài chính cũng không lập bản tổng hợp quyết toán cấp bù theo năm và không có kế hoạch phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, phê duyệt nên dẫn đến việc cấp bù không đảm bảo tiến độ, kéo dài gây khó khăn cho doanh nghiệp.


KTNN cũng cho biết, việc giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu chưa gắn với công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng một cách chắc chắn đối với các doanh nghiệp được cấp quota... Công tác kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối không thường xuyên, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng kê khai mua xa, bán gần để hưởng chính sách ưu đãi về cước vận chuyển của doanh nghiệp...


Từ kết quả này, KTNN kiến nghị đề nghị thu hồi số tiền trên 87 tỷ đồng cấp bù lỗ các mặt hàng dầu (năm 2006 và 2007); giảm quyết toán, cấp bù lỗ các mặt hàng xăng dầu từ ngân sách là 938 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN cũng kiến nghị các đầu mối chấn chỉnh công tác hạch toán, phản ánh và xác định số lỗ kinh doanh mặt hàng dầu. Cục Tài chính doanh nghiệp cũng cần căn cứ kết quả kiểm toán yêu cầu hoàn trả ngân sách số tiền cấp bù vượt mức quy định cho các doanh nghiệp đầu mối năm 2006-2007.

 

Đến hết tháng 11/ 2009, KTNN đã triển khai 133/136 đầu mối kiểm toán, kết thúc 99 cuộc kiểm toán, trong đó có một số cuộc kiểm toán quan trọng và có quy mô lớn như kiểm toán Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cấp bù lỗ tại các đầu mối nhập khẩu xăng dầu giai đoạn 2006 -2008, sử dụng kinh phí sự nghiệp trong ngành môi trường, Chương trình 135 giai đoạn 2…

 

Tổng hợp kết quả kiểm toán từ 77 báo cáo kiểm toán, cơ quan này đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 6.566 tỷ đồng gồm các khoản tăng thu là 1.909 tỷ đồng, các khoản giảm chi 2.488 tỷ đồng, các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm 172 tỷ đồng.

 

KTNN cũng phát hiện các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách Nhà nước 1.647 tỷ đồng; các khoản cần xử lý khác lên tới 350 tỷ đồng…