DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kiến nghị Thủ tướng dừng dự án lấp sông Đồng Nai

02-06-2015 16:18
Kinhtedothi - Bộ TN&MT đã có công văn số 2159/BTNMT-TNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm...
Kinhtedothi - Bộ TN&MT đã có công văn số 2159/BTNMT-TNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành với thành viên là đại diện của các Bộ nêu trên, tổ chức kiểm tra thực địa, làm việc với UBND và các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, rà soát các tài liệu, thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án. 

Các Bộ, cơ quan có liên quan đã có ý kiến bằng văn bản về việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến Dự án thuộc phạm vi quản lý của mình, các vấn đề kỹ thuật, những vấn đề tồn tại và đề xuất hướng xử lý. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản giải trình ý kiến của Bộ, cơ quan liên quan, các thành viên Tổ công tác liên ngành; đồng thời khẳng định sử dụng vật liệu san lấp không khai thác từ sân bay Biên Hoà.

 
Dự án sông Đồng Nai gây bức xúc trong dư luận.
Dự án sông Đồng Nai gây bức xúc trong dư luận.
Xuất phát từ chủ trương chỉnh trang, tạo điểm nhấn cho TP Biên Hòa, thực hiện xã hội hoá, tiết kiệm ngân sách, đồng thời hạn chế di dời, bảo tồn di tích lịch sử ven sông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất việc triển khai Dự án. Dự án đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, xây dựng, đầu tư, giao thông đường thủy và đã có đánh giá tác động môi trường. Trước đó, năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động đến dòng chảy sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh trong trường hợp xây dựng kè xa bờ, năm 2009 UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Báo cáo.

Tuy nhiên, Tổ công tác và các Bộ, cơ quan đã phát hiện một số vấn đề Dự án chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật liên quan như: Khu đất Dự án lấn sông Đồng Nai chưa thực hiện quy trình điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Biên Hòa; việc di dời Trạm thủy văn Biên Hòa (đặt giữa khu vực san lấp lấn sông tạo mặt bằng của Dự án) sẽ ảnh hưởng tới chuỗi số liệu đã có trong quá khứ và phải tính toán lại các cấp báo động lũ. 

Dự án chưa làm rõ việc tuân thủ các quy định về bảo đảm thoát lũ, về lưu thông dòng chảy và không gây sạt lở bờ sông; chưa thực hiện việc lấy ý kiến Bộ TN&MT đối với Dự án. Đặc biệt, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy cũng chưa làm rõ, chưa nghiên cứu, đánh giá đầy đủ để có thể định lượng các tác động của Dự án tới các vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông, đặc biệt số liệu sử dụng và các phương án tính toán.

Trên cơ sở ý kiến của Tổ công tác, của các Bộ, cơ quan có liên quan và giải trình của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ TN&MT thấy rằng: Mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động đến dòng chảy sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh trong trường hợp xây dựng kè xa bờ (50m, 75m và 100m), phê duyệt kết quả nghiên cứu (từ năm 2009) làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch xây dựng và triển khai các bước để hình thành Dự án nhằm thực hiện chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, nhưng việc dựa vào kết luận của Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy để triển khai thực hiện Dự án là chưa đủ cơ sở khoa học tin cậy do kết quả tính toán, đánh giá thể hiện trong Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy mới dừng ở mức sơ bộ. Trong quá trình thực hiện Báo cáo, Tư vấn lập báo cáo và Tư vấn thẩm tra đều kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu thêm để nâng cao độ chính xác và các phương án tính toán kiểm tra khi đi vào xây dựng công trình.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư và phê duyệt Dự án, Chủ đầu tư đã tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, được Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt (tháng 5/2014), trên cơ sở đó UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án (tháng 7/2014). Mặc dù Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cũng đã đánh giá, dự báo bổ sung về những tác động chính đến chế độ dòng chảy sông Đồng Nai của việc xây dựng kè, nhưng còn sơ sài (nội dung đánh giá tác động đến chế độ dòng chảy chỉ thể hiện từ trang 73 đến trang 76, gồm cả hình vẽ) những vấn đề về đặt bài toán, giải bài toán và số liệu đầu vào như đã nêu trên vẫn chưa được bổ sung, hoàn chỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu.

Như vậy, để đảm bảo tính khách quan và khoa học của Dự án, làm cơ sở quyết định việc tiếp tục thực hiện hay dừng Dự án, Bộ TN&MT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục dừng thực hiện Dự án; đồng thời giao Bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, đặc biệt là vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông.
TAG: