DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kiên quyết không chấp nhận tư tưởng "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang

D. Tùng
23-10-2016 19:47
Kinhtedothi - Phát biểu tại Học viện Chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức.

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (25/10/1951- 25/10/2016) của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù thời bình hay thời chiến, việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt, đặc biệt là ở Biển Đông. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa; đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”.

Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng nêu rõ và nhấn mạnh: Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam và với nhân dân.

Trước tình hình hiện nay, việc xây dựng quân đội về chính trị trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội.

“Nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức. Chúng ta kiên quyết không chấp nhận tư tưởng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang”, Thủ tướng nêu rõ.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội, Thủ tướng đề nghị Học viện Chính trị tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu.

Một là, trong công tác đào tạo, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới, trong đó cần tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội.

Tích cực, chủ động, tập trung hoàn thiện mô hình, mục tiêu đào tạo sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội cho các nước bạn, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vị thế và uy tín về chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng và quân đội ta.

Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung những công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong quân đội và trong xã hội; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn sát và trực tiếp phục vụ quá trình đào tạo, đi trước đón đầu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện. Trước yêu cầu mới của công tác xây dựng quân đội về chính trị hiện nay, Học viện cần tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp. Thực hiện tốt phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đơn vị.

Tích cực, chủ động tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội ta.

Ba là, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Coi trọng công tác xây dựng cán bộ, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu có phẩm chất, trình độ năng lực đạt chuẩn và có khả năng hội nhập.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Bốn là, mỗi đồng chí học viên phải là người cán bộ chính trị tiêu biểu ở các đơn vị quân đội; cần xác định đúng động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập; tích cực chủ động, khắc phục mọi khó khăn; gắn đào tạo với tự đào tạo để không ngừng hoàn thiện về phẩm chất và năng lực của người chính ủy trung đoàn, sư đoàn, cán bộ nghiên cứu, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực tư duy khoa học và tổ chức hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao khi ra trường.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện Chính trị.