Bế mạc Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội:

Kiên quyết thu hồi dự án với các chủ đầu tư chây ì, năng lực kém

Thịnh An - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi- Chiều 14/10, phát biểu bế mạc Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND TP cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Phát biểu bế mạc tại Phiên họp giải trình về việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn TP do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá: Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

Không khí phiên họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Các vị đại biểu HĐND TP đã phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, tập trung yêu cầu giải trình về công tác quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2ha trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, tại Phiên họp giải trình đã có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi, nêu yêu cầu giải trình với 2 nhóm vấn đề. Các đồng chí tham gia giải trình đã cơ bản nắm chắc nội dung, giải trình cụ thể, đúng trọng tâm, báo cáo, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục. Kết quả phiên giải trình đã cho thấy các vấn đề được Thường trực HĐND TP lựa chọn giải trình là "đúng và trúng", thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của TP được cử tri và Nhân dân rất quan tâm.

Quang cảnh Phiên họp giải trình
Quang cảnh Phiên họp giải trình

Theo Chủ tịch HDDND TP, qua phiên giải trình có thể thấy, trong những năm qua, công tác quản lý, phát triển đô thị-nhất là việc đầu tư, xây dựng, phát triển các khu đô thị, khu nhà ở đồng bộ, hiện đại trên địa bàn TP luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn TP còn nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế dẫn tới nhiều dự án khu đô thị, khu nhà ở đã đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian dài nhưng chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh theo quy hoạch, theo chủ trương đầu tư được duyệt.

Cụ thể, nhiều dự án mặc dù đã được chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhưng việc khắc phục hiệu quả chưa cao, chậm chuyển biến; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng chưa được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Công tác giám sát đầu tư thiếu sâu sát, chưa chặt chẽ; chưa rõ về nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong công tác theo dõi, quản lý dự án đầu tư, cũng như chưa xử lý kiên quyết các vi phạm theo quy định của pháp luật; Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã còn chưa đồng bộ; việc theo dõi, cập nhật, tổng hợp số liệu còn hạn chế, không đầy đủ, thiếu đồng nhất, chưa chính xác.

Cùng đó, một số đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu nhà ở được phê duyệt không phù hợp với hiện trạng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Một số quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chậm được điều chỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa được thực hiện quyết liệt, chậm được tháo gỡ; Nhiều chủ đầu tư dự án chưa đảm bảo về năng lực, cố tình chây ỳ, không thực hiện, dẫn đến các dự án hạ tầng xã hội chậm được triển khai hoặc không đủ điều kiện để triển khai. Có dự án chậm tiến độ nhiều năm, nhiều vi phạm nhưng chưa được thu hồi, xử lý theo đúng quy định.

Các đại biểu HĐND TP tham dự phiên giải trình
Các đại biểu HĐND TP tham dự phiên giải trình

Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong Phiên giải trình, Chủ tịch HĐND TP chỉ rõ: Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP, các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có những giải pháp khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình hôm nay.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai ngay, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nêu: UBND TP tập trung xây dựng kế hoạch tổng thể để khẩn trương xử lý dứt điểm, toàn diện, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; có các giải pháp, lộ trình cụ thể (rõ cơ quan, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ sự phối hợp và rõ tiến độ) để hoàn chỉnh toàn bộ các khu đô thị, khu nhà ở kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Hoàn thành trong tháng 11/2022, báo cáo HĐND TP tại Kỳ họp thứ 10 - đầu tháng 12/2022.

UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp các dự án thành phần, hạng mục chưa được thực hiện, chậm triển khai làm cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện và công khai tiến trình thực hiện để cử tri, nhân dân giám sát.

Chỉ đạo các Sở: KH&ĐT, QH-KT, TN&MT, XD cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ hiệu quả các khó khăn, vướng mắc; tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần như: điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, kết nối đầu tư hạ tầng...

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ì, năng lực kém, kiên quyết thu hồi để tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định và nghiên cứu để công khai thông tin, đưa vào tiêu chí để không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn TP"- Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.