Hà Nội

Kiên quyết thu hồi nhà ở sở hữu Nhà nước sử dụng sai quy định

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtdothi - UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định phục vụ công tác quản lý và kiên quyết thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng sử dụng sai quy định trên địa bàn TP.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn (quỹ nhà chuyên dùng) nhằm đưa ra biện pháp khắc phục.

Cụ thể, UBND TP giao Sở Xây dựng rà soát lại bảng giá cho thuê; phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND TP về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn... Đồng thời, rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của TP, bảo đảm quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả.

Hà Nội kiên quyết thu hồi nhà ở hữu Nhà nước sử dụng sai quy định.
Hà Nội kiên quyết thu hồi nhà ở hữu Nhà nước sử dụng sai quy định.

Tăng cường công tác quản lý, kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định, nợ đọng nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài.

UBND TP giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính chủ trì cùng Công an, Thanh tra, Cục Thuế TP, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã (nơi có nhà, đất) tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023; Tổ chức truy thu toàn bộ khoản nghĩa vụ tài chính do tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; Lập hồ sơ xử lý đối với trường hợp chây ì.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của TP để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Hiện nay, quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn TP Hà Nội còn 838 địa điểm với 178.148m2 diện tích nhà và 155.156m2 diện tích đất, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội thành do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý cho thuê; các địa điểm còn lại do UBND quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội quản lý, sử dụng cho thuê.

Căn cứ theo Điều 80 Luật Nhà ở năm 2014, có 4 loại hình nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, gồm: Nhà công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng, mua bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật (nhà công vụ);

Nhà để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư (nhà phục vụ tái định cư); nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư (nhà ở xã hội); nhà ở cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước, có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu Nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với nhà ở công vụ thuộc sở hữu Nhà nước chỉ được cho thuê. Còn lại, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cũ thì được phép bán. Việc cho thuê, bán các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải tuân thủ theo các quy định của Điều 83 Luật Nhà ở năm 2014.

Đánh giá chung, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn TP Hà Nội được triển khai theo đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách hằng năm của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài, nhiều trường hợp sai phạm phải xử lý theo quy định pháp luật. Hiệu quả sử dụng, hiệu quả kinh tế thấp và không tương xứng với giá trị cũng như số lượng nhà đất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần