Kiên quyết xử lý nghiêm các khu vực có ô nhiễm môi trường

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), một trong những những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 của ngành là việc thực hiện triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Tổng cục được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cùng đó, Tổng cục sẽ đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng về môi trường. Cụ thể, tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan, triển khai hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; tiếp tục kiện toàn và vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường từ T.Ư đến địa phương (cấp huyện) trên phạm vi cả nước để kịp thời nắm bắt thông tin, phục vụ xử lý, giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh ngay từ cơ sở. Ngoài ra, chủ động rà soát, nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực môi trường năm 2022, để Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến được những đối tượng khác nhau, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà yêu cầu, Tổng cục Môi trường cần phải xây dựng nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể, đồng bộ.

Đối với những tồn tại về ô nhiễm môi trường hiện nay, Bộ trưởng Bộ TN&MT đề nghị phải đưa ra mô hình quản lý có tính thực tiễn, phù hợp với từng điều kiện cụ thể; thanh tra, kiểm tra các khu vực có ô nhiễm và kiên quyết xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn đa dạng sinh học phải tính toán vừa bảo vệ được cảnh quan thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo được phát triển kinh tế, sinh kế cho người dân địa phương.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường của Bộ xây dựng dữ liệu môi trường quốc gia. Số hoá các cơ sở dữ liệu về quan trắc, đa dạng sinh học, nguồn thải, thanh tra, dịch vụ công, chất lượng môi trường…