Kiện toàn 11 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố với “mục tiêu kép” vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến cuối tháng 12/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 243,076 tỷ đồng; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch trị giá 136,713 tỷ đồng.
 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa các đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đã phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công các hoạt đông kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 19/11/2020) và phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức 95 hội nghị phản biện xã hội; cấp xã tổ chức 598 hội nghị phản biện xã hội…
Chủ đề công tác năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố là “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Hội nghị cũng đã hiệp thương kiện toàn 11 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.