Kiện toàn Ủy ban ATGT Quốc gia

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương cử người tham gia Ủy ban ATGT Quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương kiên quyết thực hiện các giải pháp mạnh, cấp bách, hiệu quả để tạo sự chuyển biến trong công tác bảo đảm TTATGT từng bước hạn chế, tiến tới giảm thiểu TNGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần