Kim ngạch xuất khẩu giảm không đáng kể

Chia sẻ

KTĐT - Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2011 vừa được Tổng cục Hải quan công bố với mức sụt giảm không đáng kể so với tháng 7.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt gần 9,25 tỉ USD, chỉ giảm nhẹ 0,8% so với tháng 7 và vẫn duy trì là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu vượt qua mức 9 tỉ USD. Chênh lệch kim ngạch trong hai tháng gần đây chủ yếu do xuất khẩu vàng không còn thuận lợi. Giá trị xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tháng 8 giảm trên 85% so với tháng 7, chỉ còn đạt khoảng 165 triệu USD.