Kim ngạch xuất nhập giảm 28,5%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt mức 6,5 tỷ USD, giảm 28,5% so với tháng 12/2011. Không chỉ kim ngạch xuất khẩu giảm mà kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1 cũng giảm 29,5% so với tháng 12/2011, đạt 6,6 tỷ USD.

Mức nhập siêu trong tháng đầu của năm 2012 tiếp tục giảm thấp, từ mức 270 triệu USD trong tháng 12/2011, nay chỉ còn khoảng 100 triệu USD. Theo diễn biến ngoại thương ở tháng Tết các năm thường là thời điểm giảm thấp nhất của kim ngạch xuất, nhập khẩu...