Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 6/7, HĐND TP Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 13, khoá 14. Tại kỳ họp UBND TP đã kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 6 tháng đầu năm 2015...

Theo ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của Hà Nội tương đối thuận lợi. Đó là, năm 2014 đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt, tạo tiền đề và động lực triển khai kế hoạch năm 2015. Đồng thời, trong năm 2015 có nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Toàn cảnh tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội khó 14, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội khóa XIV.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thúc đẩy kinh tế phát triển, TP đã chỉ đạo các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, triển khai kế hoạch tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn thu, đảm bảo nhiệm vụ chi Ngân sách Nhà nước TP đã cùng với các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều cuộc họp, cuộc đối thoại với doanh nghiệp, các hiệp hội, nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp. Đến nay, Hà Nội được bình chọn xếp thứ nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và nhận cờ thi đua của Chính phủ. 

Nhờ đó, kinh tế của TP 6 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước 6 tháng tăng 7,8%. Các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, ngành công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng, ước 6 tháng đầu năm giá trị gia tăng 6,7% - cao hơn cùng kỳ năm 2014 (6,4%). Thị trường bất động sản bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Ngành xây dựng cũng có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, ước 6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này tăng 10,5%. 
Giá trị gia tăng ngành dịch vụ ước 6 tháng đầu năm tăng 8,3%. Thị trường bán buôn, bán lẻ đều đã sôi động trở lại. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 10,5%. 
Ngành du lịch tiếp tục có tăng trưởng so cùng kỳ, lượng khách lưu trú 6 tháng đầu năm ước tăng 6,4%, trong đó, khách quốc tế đã tăng cao trở lại tính chung 6 tháng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014. 
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm ước tăng 2,8% cao hơn cùng kỳ năm 2014. Chương trình Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực. Toàn TP có 109 xã được công nhận nông thôn mới (NTM) và trình Thủ tướng công nhận huyện Đan Phượng là huyện NTM. Công tác dồn điền, đổi thửa thực hiện tịch cực với 99,5% diện tích được dồn đổi xong.
Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu hàng hóa còn gặp khó khăn. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu quý 2 ước giảm 6,2%, cộng dồn 6 tháng giảm 1,2%; xuất khẩu địa phương giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.
 Kinh tế phát triển đã đảm bảo kế hoạch thu - chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn. Trong đó, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện gần 72.436 tỷ đồng, chưa bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN, đạt trên 51% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa tăng 17,5%. Tổng chi ngân sách địa phương ước trên 26.964 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán năm và tăng hơn 13% so với cùng kỳ.
ngành công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng, ước 6 tháng đầu năm giá trị gia tăng 6,7%
Ngành công nghiệp Hà Nội 6 tháng đầu năm đã lấy lại đà tăng trưởng, ước 6 tháng  giá trị gia tăng của ngành đạt 6,7%.
Trong 6 tháng qua, thành phố đã đôn đốc quyết liệt việc thi công các công trình trọng điểm, tổ chức giao ban, kiểm tra hiện trường tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ, gặp gỡ đối thoại và tháo gỡ khó khăn với các nhà đầu tư nước ngoài, các dự án xã hội hóa để thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách; triển khai hướng dẫn thực hiện các Luật Xây dựng, Đầu tư Công, Nghị định về đầu tư theo hợp đồng PPP... Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư xã hội trên địa bàn ước tăng 10,4% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 46%, giải ngân các dự án trọng điểm đạt 65%. 

Công tác huy động vốn và cho vay tín dụng các hệ thống tín dung trên địa bàn đã có tín hiệu tích cực hơn, dư nợ cho vay cao hơn huy động. Đầu tư nước ngoài ước đạt trên 500 triệu USD, bằng 86% so với cùng kỳ; vốn đầu tư thực hiện đạt 460 triệu USD, tăng 2,2%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng tăng 22%. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm 17% so cùng kỳ 2014.

Thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị, đảm bảo trật tự ATGT năm 2015” TP đã chỉ đạo tổ chức 3 đợt cao điểm tập trung đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - tuyên truyền cổ động, thể thao; An ninh chính trị, trật tự xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hoạt động đối ngoại được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công khai, minh bạch trên các lĩnh vực để phòng ngừa tham nhũng.

Nhìn chung, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, KT-XH 6 tháng đầu năm đạt được kết quả rất tích cực. Kinh tế tăng trưởng cao hơn năm trước, hành hóa tiêu dùng được lưu thông, thu ngân sách đã đảm bảo nhiệm vụ chi, huy động đầu tư các nguồn lực trong xã hội tăng cao hơn; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục duy trì và phát triển. Các đơn vị triển khai “Năm trật tự văn minh đô thị” có kết quả khá rõ. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thoáng hơn. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại tiếp tục mở rộng. 

Tuy nhiên, 6 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, như: Việc trông và thay thế cây xanh,  quản lý, xây dựng cải tạo đô thị, kim ngạch hoạt động xuất nhập khẩu còn thấp...

Để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năm 2015, tại báo cáo của UBND TP đã đề ra 7 nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, thúc đẩy KT-XH phát triển, đó là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt mức tăng tưởng 10-11% trong 6 tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường; chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.