Kịp thời triển khai các nhiệm vụ của Đề án 15-ĐA/TU

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng đã ban hành  nhiều văn bản chỉ đạo, phân công các Tổ đại biểu HĐND quận thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát theo Đề án số 15-ĐA/TU.

Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”. Thường trực HĐND quận đã ban hành và triển khai các chương trình công tác, chương trình giám sát; Kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm và đã bổ sung, điều chỉnh kịp thời 2 cuộc giám sát của HĐND quận theo đúng chỉ tiêu Đề án 15 của Thành ủy yêu cầu.

Cùng đó, Thường trực HĐND quận đã ban hành  nhiều văn bản chỉ đạo, phân công các Tổ đại biểu HĐND quận thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát theo Đề án số 15-ĐA/TU.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về “Thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội", HĐND quận đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đầy đủ hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn để cung cấp đầy đủ và giải thích kịp thời cho Nhân dân về chủ trương, chính sách, chế độ, quy trình, thủ tục quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của Nhân dân.

Bên cạnh đó Thường trực HĐND quận chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu xây dựng Kế hoạch và thực hiện giám sát các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND các phường trong việc tuân theo Hiến pháp pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết HĐND quận trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Ông Trần Quyết Thắng cho biết, năm 2022 HĐND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, đảm bảo đúng quy định của Luật. Việc chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp có sự thống nhất cao giữa các cơ quan và báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Quận ủy. Sự phối hợp với UBND quận trong công tác chuẩn bị kỳ họp ngày càng hiệu quả, chất lượng. Việc bố trí các Chương trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, tiếp tục giảm thời gian trình bày báo cáo, tờ trình, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp; Đã có 69 nghị quyết được thông qua.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND quận, 2 Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và của đại biểu HĐND quận đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng vấn đề, nội dung, đối tượng cần giám sát; tổ chức giám sát công khai, lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dân sinh bức xúc. Hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND quận được đổi mới, sáng tạo và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo yêu cầu tại Đề án số 15-ĐA/TU.

Từ những kết quả đạt được trong triển khai Đề án số 15-ĐA/TU, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, trong đó, Thường trực HĐND quận luôn quán triệt và nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của Luật, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân; thường xuyên có sự đổi mới nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực, Ban Thường vụ, các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các phòng, ban, ngành của Quận để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động.

Các Ban HĐND quận đã chủ động dành nhiều thời gian tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, đảm bảo chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát; tích cực tham mưu Thường trực HĐND quận các vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính thời sự, phản ảnh đúng thực tiễn đã và đang diễn ra trên địa bàn quận, mang lại kết quả cao.

Đối với Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”, theo Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng thời gian tới quận sẽ tiếp tục phổ biến, nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung và tổ chức thực hiện.