Kon Tum quản lý cấp phép khai thác điểm quặng sắt ở Sa Thầy

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng lưu ý, quặng sắt khai thác được chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước, không xuất khẩu quặng thô.

KTĐT - Phó Thủ tướng lưu ý, quặng sắt khai thác được chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước, không xuất khẩu quặng thô.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý giao UBND tỉnh Kon Tum quản lý, cấp phép khai thác thu hồi điểm quặng sắt, diện tích 26 ha, tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum lựa chọn doanh nghiệp có kinh nghiệm khai khoáng, năng lực tài chính để thực hiện nhanh dự án khai thác điểm quặng nêu trên, đảm bảo quy định về môi trường.

Phó Thủ tướng lưu ý, quặng sắt khai thác được chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước, không xuất khẩu quặng thô.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần