Tin mới

Đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Kinhtedothi - Tiếp tục thực hiện các quan điểm, tư tưởng của Bác, Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dân vận chính quyền, một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển KT-XH.
Chỉ số MOBI 2021 tiếp tục gây thất vọng

Chỉ số MOBI 2021 tiếp tục gây thất vọng

Kinhtedothi - Chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2021 vừa được công bố ngày 18/10, tiếp tục gây thất vọng vì sự cải thiện vẫn còn thấp, chỉ đạt 30,9/100 điểm.
Cán bộ là mấu chốt trong cải cách hành chính

Cán bộ là mấu chốt trong cải cách hành chính

Kinhtedothi – Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các đơn vị thuộc TP Hà Nội đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.