Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 5- 8/12

Vân Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi- HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 14/10/2022
Quang cảnh phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 14/10/2022

Theo đó, Kỳ họp cuối năm HĐND TP dự kiến tổ chức trong 4 ngày từ ngày 5/12 đến ngày 8/12/2022.

Tại Kỳ họp này, HĐND TP dự kiến xem xét, thông qua 53 nội dung gồm: Xem xét  23 báo cáo (gồm 18 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề); Xem xét thông qua 30 nghị quyết (gồm 7 nghị quyết thường lệ; 23 nghị quyết chuyên đề, trong đó: 7 nghị quyết không là nghị quyết quy phạm pháp luật, 16 nghị quyết là nghị quyết quy phạm pháp luật).

Các nội dung như: HĐND TP xem xét 18 báo cáo thường lệ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP Hà Nội; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội năm 2022, Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2023; Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của TP Hà Nội; Báo cáo tài chính nhà nước TP Hà Nội năm 2021; Kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của TP năm 2022; Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022...

Hoạt động của HĐND TP năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND TP; Các báo cáo giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND TP.

Báo cáo của Tòa án Nhân dân TP về công tác xét xử năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân TP về công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023...

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND TP xem xét  5 báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội; Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025 của TP Hà Nội;

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 ngày của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của TP Hà Nội; Kế hoạch về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP tại phiên giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2 héc ta trên địa bàn TP.

HĐND TP xem xét, thông qua 7 Nghị quyết thường lệ và 23 nghị quyết chuyên đề. Trong các Nghị quyết chuyên đề có 7 nội dung không là nghị quyết quy phạm pháp luật và 16 nội dung là quy phạm pháp luật.

Kỳ họp sẽ dành 1 ngày để HĐND TP thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc mà Đại biểu HĐND TP và cử tri Thủ đô quan tâm.

Để phục vụ cho Kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 15/11/2022 đến ngày 25/11/2022 tại các đơn vị bầu cử.

HĐND TP phân công Thường trực HĐND TP ban hành các văn bản tổ chức tiếp xúc cử tri và gửi tài liệu để đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử. Chỉ đạo, đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND TP phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các quận, huyện, thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và báo cáo Thường trực HĐND TP ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri.

Phối hợp UBND TP chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND TP theo nội dung kỳ họp.

Phân công các Ban HĐND TP phối hợp với UBND TP và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP.

Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp.