Kỳ họp thứ 13, khóa XIX, HĐND huyện Gia Lâm: Miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự chủ chốt

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/9, tại Kỳ họp thứ 13, khóa XIX, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm đã thảo luận thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện;đồng thời thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND, UBND huyện.

 Chủ tọa kỳ họp
Theo đó, năm 2020, tổng số dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Gia Lâm là 375, trong đó có 200 dự án chuẩn bị đầu tư, 105 dự án chuyển tiếp, 70 dự án mới. Kế hoạch vốn được giao 2.184.250 triệu đồng, ước giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 899.910 triệu đồng, bằng 41,2% kế hoạch.
Phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt này tập trung vào các nội dung: Điều chỉnh giảm các dự án không có khả năng thực hiện hết kế hoạch vốn giao; bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020, dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 và cho các dự án triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.
Đối với dự án khởi công mới, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đáp ứng đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định, theo thứ tự ưu tiên: Dự án dân sinh bức xúc, dự án thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, hoàn thiện tiêu chí thành lập quận, phường; dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu...
 Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung và miễn nhiệm chuyển công tác khác.
Tại Kỳ họp, HĐND huyện Gia Lâm cũng đã thông qua các Nghị quyết bầu bổ sung, miễn nhiệm đối với một số chức danh của HĐND, UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo đó, ông Nguyễn Khắc Định được miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Ông Đỗ Thành Thuận được miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và được bầu vào chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện.
Ông Nguyễn Ngọc Thuần được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện để chuyển sang công tác khác. Ông Nguyễn Đức Hồng được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện và được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.
Ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Chánh Thanh tra huyện được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện để chuyển công tác khác. Bà Nguyễn Thanh Hà, Chánh Thanh tra huyện được bầu vào Ủy viên UBND huyện.