Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội: Nguồn lực quan trọng từ quyết sách

Hà Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Kỳ họp cuối năm của HĐND TP diễn ra khi Hà Nội cũng như cả nước đang bước qua một năm nhiều khó khăn bởi tác động của dịch Covid-19. Làm thế nào thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm ở thời điểm này. Cùng với quyết tâm, nhiều đề xuất, gợi mở từ Kỳ họp sẽ giúp TP khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, tiềm lực, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
Nhìn từ Kỳ họp có thể thấy, những con số TP đạt được có ý nghĩa rất lớn. Như các đại biểu đã nhận định, Hà Nội là một trong những nơi duy trì được tốc độ phát triển trong thời điểm khó khăn và là điểm sáng trong chỉ đạo, điều hành trước tác động bất thường của dịch bệnh. Tăng trưởng GRDP của TP ước đạt gần 3%, mặc dù thấp so với kế hoạch (tăng 7,5%) nhưng vẫn duy trì ổn định; cân đối thu - chi ngân sách vẫn được bảo đảm. TP đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo an sinh, đây là niềm tin cũng như điều kiện thuận lợi để TP đẩy nhanh quá trình tăng trưởng trở lại.
Năm 2022, Hà Nội dự kiến đặt ra 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, GRDP tăng 7 - 7,5%, GRDP/người khoảng 139 - 141 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 10%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%... thể hiện quyết tâm phục hồi và phát triển nhưng không hề dễ trong bối cảnh dịch vẫn đang hiện hữu, sức ép của cạnh tranh, cộng thêm cú sốc Covid-19 đã khiến nhiều DN chao đảo. Như nhiều chuyên gia và các đại biểu đã chỉ ra,

Hà Nội vẫn cần nhiều hơn các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất, từng bước khơi thông, huy động mọi nguồn lực đảm bảo cho mục tiêu phát triển. Trong đó, chìa khóa quan trọng vẫn là cộng đồng DN mạnh. Do đó, việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế, đặt cao hơn trách nhiệm, công tâm, sáng tạo của các cơ quan và từng công chức, hỗ trợ kịp thời và tạo môi trường bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận chính sách được TP đặc biệt nhấn mạnh. Cùng với đó, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm đạt mức cao nhất.

Cùng với những mục tiêu được quyết nghị, nhiều chuyên đề liên quan chặt chẽ đến phòng, chống dịch, kinh tế - xã hội, đời sống cũng sẽ được HĐND TP xem xét thông qua. Một phiên chất vấn về các vấn đề đang nóng trong thực tiễn xung quanh việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện các dự án đầu tư cũng sẽ được tiến hành. Để qua đó, những người được giao trọng trách thấy rõ hơn trách nhiệm cá nhân của mình đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, cũng làm rõ cam kết của TP và các sở, ngành; gợi mở, tìm thêm giải pháp sát thực tiễn.

Như lãnh đạo TP đã nhận định, những việc quan trọng HĐND quyết định ngay trong Kỳ họp liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên năm 2022 và các năm tiếp theo của TP.
Bởi thế, việc đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của TP về chính sách, nguồn lực là rất quan trọng.
Nhưng trên hết, từ Kỳ họp, những giải pháp được quyết nghị có tính khả thi cao, các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý được thông qua sẽ tiếp tục gỡ những nút thắt, yếu kém trong thực tiễn, góp phần khai thác nhanh, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của TP để phục hồi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.