Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khép lại năm đầu của một nhiệm kỳ thành công và hiệu quả

Công Thọ - Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sau gần 4 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân Thủ đô của các vị đại biểu HĐND Thành phố, kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra thành công và tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp sáng 8/12/2016, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại kỳ họp này, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2016 và quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của thành phố Hà Nội; trên cơ sở bối cảnh và tình hình chung của Thủ đô và cả nước, HĐND Thành phố thống nhất nhận định: Năm 2016, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, sự vào cuộc giám sát quyết liệt, hiệu quả, kịp thời của HĐND thành phố, sự đổi mới, quyết liệt trong điều hành của UBND thành phố, sự cố gắng, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục tăng trưởng và phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2016.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc
Ghi nhận những kết quả đạt được, song HĐND Thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đó là cần phải rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế. Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính, ngân sách nhà nước và nợ công; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công.

Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Tập trung tháo gỡ vấn đề chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài. Xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách Thành phố năm 2017, đồng thời chọn chủ đề năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.
 Sau gần 4 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra thành công và tốt đẹp.
Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thực hiện chương trình kỳ họp, HĐND đã thảo luận thông qua 6 nghị quyết thường kỳ và 9 nghị quyết chuyên đề, trong đó có những nội dung quan trọng, có tác động lớn đến phát triển thành phố. Trong quá trình chuẩn bị dự thảo, có sự tham gia của các cấp, ngành, MTTQ... nên các nghị quyết được đại biểu thông qua với tỷ lệ rất cao.

Đây là những căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của Thành phố.

Cũng tại phiên họp này, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là thực hiện nhiệm vụ giám sát qua hình thức chất vấn theo Luật cũng đã được HĐND Thành phố tổ chức thực hiện đổi mới và hiệu quả.

Với cách làm đổi mới, chất ván có hình ảnh minh họa cung cấp cho đại biểu thông tin, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố đã đi đến cùng vấn đề, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề ra biện pháp, thời hạn khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đó với mong muốn trong thời gian tới, các cấp Thành phố sẽ quyết liệt giải quyết các tồn tại, đẩy mạnh triển khai nội dung các quyết sách của thành phố nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
 HĐND đã thảo luận thông qua 6 nghị quyết thường kỳ và 9 nghị quyết chuyên đề, trong đó có những nội dung quan trọng, có tác động lớn đến phát triển thành phố.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền Thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã có bài phát biểu xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đồng chí thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và nhấn mạnh các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm sớm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp, khép lại một năm chuyển giao nhiệm kỳ thành công và hiệu quả. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.