Kỷ luật 107 đảng viên có vi phạm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo đánh giá của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy, trong năm 2014, UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; nỗ lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ngành là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo đánh giá của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy, trong năm 2014, UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; nỗ lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ngành là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2014 đã kiểm tra được 266 đảng viên và 90 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, trong đó, UBKT Thành ủy kiểm tra 23 đảng viên và 5 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề được 2.284 đảng viên và 1.508 tổ chức Đảng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra đã kết luận 190 đảng viên có vi phạm, tới mức phải thi hành kỷ luật là 107 trường hợp; 54 tổ chức Đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức… Qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ năm 2015, ngành kiểm tra sẽ tập trung tham mưu với cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình, khắc phục tồn tại theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP. UBKT các cấp cũng sẽ chủ động, kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với những tổ chức Đảng mất đoàn kết nội bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt thấp, để tình hình đơn thư khiếu kiện phức tạp kéo dài; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp.