Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội là 8,29%/năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5584/QĐ-UBND, phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố áp dụng từ ngày 1/8/2014.

Theo đó, mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/8/2014 là 8,29%/năm.

Lãi suất cho vay từ 1/8/2014 đối với từng dự án như sau: Đối với các dự án vay vốn từ nguồn vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội là 8,29%/năm; Đối với các dự án vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới thông qua Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là 8,29%/năm.

Quyết định nếu rõ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố có trách nhiệm quyết định cho vay hoặc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ, UBND thành phố quyết định cho vay theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Quỹ; theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay đối với các đơn vị vay vốn theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, NHNN chi nhánh Hà Nội trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh mức lãi suất vay phù hợp với thực tế.