Lãi suất giao dịch liên ngân hàng giảm nhẹ

Chia sẻ

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất huy động VND ổn định so với tuần trước. Hiện lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm; kỳ hạn dưới 01 tháng 2%/năm; từ 01 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9%/năm, từ 12 tháng trở lên 11-13%/năm.

Tuần qua giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn ngắn chiếm đa số, hơn 80% tổng giao dịch, giảm nhẹ đối với các kỳ hạn.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền đồng đạt xấp xỉ 50.147 tỷ đồng, bình quân khoảng 10.029 tỷ đồng một ngày; Trong đó, doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng khoảng 40.797 tỷ đồng, tương đương 81% tổng doanh số.

Lãi suất giao dịch liên ngân hàng giảm nhẹ - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, kỳ hạn qua đêm giảm 0,01 điểm %; kỳ hạn 3 tuần và kỳ hạn trên 9 tháng đến dưới 12 tháng giảm lần lượt 0,43 điểm % và 0,32 điểm %; kỳ hạn 6 tháng giảm mạnh nhất tới 1,41 điểm %.

Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tháng tăng nhẹ; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lãi suất giao dịch tăng tương đối, lần lượt tăng 1,33 điểm % và 3,10 điểm %. Trong tuần không phát sinh giao dịch VND kỳ hạn 9 tháng; các giao dịch từ 2 tháng trở lên phát sinh không đáng kể.

Hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-15%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân tuần này giảm nhẹ ở kỳ hạn qua đêm và 1 tháng. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng, với các mức tăng từ 0,06% (kỳ hạn 3 tháng) đến 1,55% (kỳ hạn 2 tháng).

Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5% - 1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế. Còn lãi suất cho vay USD ổn định so với tuần trước phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động tiền đồng từ dân cư ổn định so với tuần trước, hiện phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2% mỗi năm; kỳ hạn dưới 1 tháng 2% một năm; từ 1 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9% một năm và từ 12 tháng trở lên 11-13% mỗi năm.