Lâm Đồng: Diễn biến mới tại khu vực 5.985ha do Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch

VŨ TRUNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quỹ đất rộng 5.985ha tại khu vực núi Sapung thuộc xã Lộc Châu, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) và xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) sẽ do Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này liên quan đến việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch phân khu khu vực 5.985 ha tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) tài trợ kinh phí.
Bản đồ khu vực rộng 5.985ha do Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch tại Lâm Đồng.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh này đã chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lâp quy hoạch khu vực rộng 5.985ha tại khu vực núi Sapung vào ngày 27/9/2021, nhưng UBND tỉnh chưa giao nhiệm vụ chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch nói trên cho một cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ.
Sở Xây dựng cho biết, căn cứ Nghị định 44 ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng thì "các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt" (khoản 2, Điều 10).
Đồng thời, theo Sở này, căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 thì trách nhiệm lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, phối hợp với UBND TP Bảo Lộc, UBND huyện Bảo Lâm và Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức lập quy hoạch phân khu đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và đảm bảo định hướng quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 được phê duyệt.
Liên quan đến khu đất nói trên, ngày 5/8/2021, Tập đoàn Hưng Thịnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị thống nhất ranh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm từ khoảng 2.500 ha lên 5.985 ha. Cụ thể, phần diện tích mới bao gồm 432 ha khu vực núi Sapung, TP Bảo Lộc đã UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực núi Sapung ngày 5/3/2020. Diện tích 2.168 ha tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vào ngày 2/6/2021 và diện tích mở rộng thêm khoảng 3.385ha.
Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 6865/UBND-QH trong đó chấp thuận chủ trương Tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với quy mô diện tích khoảng 5.985ha.