Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 20/10, báo cáo trước Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Đến thời điểm này, trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra, 12 chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch là chỉ tiêu tạo việc làm và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.

>> Toàn văn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015

9 tháng qua, tình hình kinh tế được đánh giá là tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước. tính chung 9 tháng đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước; ước cả năm 2014 đạt khoảng 5,8%. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục có xuất siêu. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm…

Báo cáo của Chính phủ chỉ ra, 9 tháng qua, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, 9 tháng tăng 2,25%, thấp nhất trong 10 năm qua; dự kiến cả năm tăng dưới 5%. Mặt bằng lãi suất giảm khoảng 2% so với cuối năm 2013. Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 9 đạt 7,26% (cùng kỳ là 6,87%), dự kiến cả năm tăng 12-14% theo kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 14,4%, trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước tăng 13% (cùng kỳ tăng 3%). Nhập khẩu tăng 11,6%, chủ yếu là máy móc, thiết bị và nguyên nhiên vật liệu. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ, ước thu cả năm vượt 10,6% dự toán. Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,9%, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp tăng 24,6%; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 5,1%.
Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn - Ảnh 1
Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định: Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc. Bội chi ngân sách còn cao với 5,3% GDP, nợ công tăng nhanh. Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2% (theo quy định của Chiến lược nợ công là không quá 25%) nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%. Tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu... Trong những tháng cuối năm, Chính phủ tập trung vào các giải pháp chủ yếu như điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý; thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động mọi nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA…

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ đánh giá vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí có mặt còn chậm. Việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng tại nhiều cơ quan chưa hiệu quả. Một số vụ án xử lý chậm. Công tác kiểm tra thanh tra hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Công tác giám định tư pháp còn bất cập. Lãng phí thời gian và nguồn lực trong xã hội còn lớn. Trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều.

Năm 2015, Chính phủ tiếp tục đặt ra mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 5%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 5%; Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP 5%; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP....

Cũng trong ngày làm việc sáng, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. 

Ngày 21/10, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại tổ về báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 và báo cáo về thu chi ngân sách năm 2014 và dự toán năm 2015.