Làm rõ cơ chế giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 24/3, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) - Nhóm Văn hóa - Xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã làm việc với Bộ LĐTB&XH về giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới.

Báo cáo của Bộ LĐTB&XH khẳng định, 30 năm đổi mới nhận thức về giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển xã hội mà trực tiếp là tiến bộ, công bằng xã hội đã ngày càng sâu sắc và rõ nét hơn. Chính sách xã hội ngày càng gắn với đảm bảo các quyền cơ bản của người dân (việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm an sinh xã hội…). Hệ thống chính sách trong các lĩnh vực đã ban hành khá đầy đủ và kịp thời, thể chế hóa được đa số các nhận thức mới, tư tưởng mới, tạo nền tảng cho việc giải quyết các vấn đề xã hội trên cơ sở đề cao nhân tố con người. Bảo đảm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN với việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tạo tiền đề để người dân tham gia quản lý xã hội. Tập trung vào nhóm người có công và hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế khác trong xã hội.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nhận định, vẫn còn những cách hiểu khá đơn giản về vai trò của thị trường, của các quy luật thị trường và tác động đến giải quyết các vấn đề xã hội. Rất nhiều hệ lụy xã hội của các chính sách kinh tế chưa được tính đến. Cùng với đó là tình trạng chính sách nhiều nhưng tản mạn, chồng chéo, thiếu kết nối nên hiệu quả thấp. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách còn yếu, chưa đến được với người dân nên ý thức tham gia chưa cao...

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề nghị Bộ tập trung phân tích, làm rõ việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, nhất là chủ thể con người, vấn đề phân hóa xã hội, việc làm, nông thôn chuyển dịch dần sang đô thị, tình trạng nghèo hóa đô thị… Ghi nhận đánh giá tổng kết của Bộ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc tổng kết của Bộ LĐTB&XH về 30 năm đổi mới liên quan đến giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới giúp cho Ban Chỉ đạo có nhiều thông tin để bổ sung những cơ chế trong thực tiễn. Đồng thời, đề nghị Bộ đánh giá kỹ hơn những thành tựu cũng như những hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Trong đó, cố gắng đi sâu phân tích thêm trên 3 lĩnh vực gắn chặt đời sống người dân là việc làm, dạy nghề và hỗ trợ người nghèo. Chú trọng việc phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất những giải pháp thích hợp, thu thập các số liệu minh chứng, để từ đó xây dựng báo cáo chất lượng phục vụ cho công tác tổng kết những vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.