Làm rõ năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam cần được hoàn thiện theo hướng bổ sung vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hiệp hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn chỉnh đề cương và các nội dung liên quan của Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án trên theo hướng tập trung làm rõ các yếu tố năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu Việt Nam gắn với năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đồng thời phân tích sâu yếu tố năng lực cạnh tranh theo các ngành, nhóm hàng xuất khẩu mà Việt Nam đang có hoặc sẽ có lợi thế xuất khẩu, cả ngắn hạn và dài hạn, xác định các ưu điểm, nhược điểm năng lực cạnh tranh của từng ngành, nhóm hàng xuất khẩu.
Bên cạnh đó bổ sung dự báo về tiềm năng xuất khẩu các ngành, nhóm hàng để xác định được những hàng hóa cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm xuất khẩu hiệu quả và bền vững.

Đề án cũng cần đề ra các quan điểm, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu; các giải pháp chung, giải pháp cụ thể, bảo đảm thực chất và khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với từng ngành, nhóm hàng tiềm năng; có sự kết hợp, lồng ghép với nhóm giải pháp hiện hành về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trao đổi, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về đề cương Đề án. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan để tiếp thu, hoàn thiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần