Lần đầu tiên Fidel Castro đặt chân đến Việt Nam

Theo VTV1
Chia sẻ

Ngày 12/9/1973, chuyến bay IL18 đưa người anh hùng giải phóng dân tộc của thế giới Fidel Castro lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam.