Lan tỏa các mô hình hay trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hà Nội

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay, 16/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, công tác PBGDPL trên địa bàn Hà Nội năm 2021 đã có sự điều chỉnh kịp thời, linh hoạt bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và TP để tham mưu UBND TP xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai theo đúng nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid -19 phù hợp với từng nhóm đối tượng mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật nói chung, về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng của cán bộ và Nhân dân Thủ đô.

Các hình thức PBGDPL tiếp tục được đa dạng hóa, sáng tạo, có nhiều hình thức phổ biến, giáo dục mới áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Nội dung tuyên truyền PBGDPL phong phú, phù hợp với đối tượng, từng thời điểm, từng giai đoạn, không chỉ cung cấp các thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.   

Trong đó, kết quả nổi bật là đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới PBGDPL. Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục được đẩy mạnh như sử dụng chạy chữ trên truyền hình, ứng dụng qua thiết bị thông minh (Hà Nội Smar City), xây dựng nhiều ứng dụng mới để tuyên truyền theo phương thức hiện đại như Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, chuyển tải dưới infographic, video điện tử, mạng xã hội, fanpage, màn hình Led, qua thiết bị điện tử tại nhà chung cư, khu đô thị, tin nhắn điện tử, thư điện tử...

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, các hình thức PBGDPL tiếp tục được đa dạng hóa, sáng tạo, có nhiều hình thức phổ biến, giáo dục mới áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn

Ngoài ra, TP Hà Nội tổ chức Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn với nhiều thông điệp truyền thông lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật từ TP tới cơ sở, tới đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở trong dịp cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 1/11/2021 đến ngày 9/11/2021. Ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm tuân thủ chấp hành pháp luật các quy định pháp luật về phòng, chống dịch, giãn cách xã hội, bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá, công tác tuyên truyền, PBGDPL thời gian qua đã góp phần tích cực thay đổi hành vi, nhận thức của người dân, tạo thành phong trào tuân thủ nghiêm pháp luật của tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP. Các đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bám sát chỉ đạo của T.Ư, TP, có các giải pháp tuyên truyền hiệu quả.

“Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP tiếp tục phát huy trách nhiệm hơn nữa trong tư vấn, tham mưu về công tác PBGDPL; trách nhiệm thành viên của từng thành viên Hội đồng; trách nhiệm gắn kết của Hội đồng và gắn kết với trách nhiệm tham mưu về công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành. Cùng đó, định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.