Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nghĩa tình trong toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đức Toản - Thu Nhung
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhằm triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, nhiều đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã và đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022.

Hội nghị Người lao động năm 2022 là hoạt động thường niên, nhằm tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và bàn phương hướng thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Đồng thời thông qua hoạt động đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại hội nghị sẽ phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Đặng Văn Huệ ký kết Thỏa ước lao động tập thể
Hội nghị cũng là dịp để góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Tập đoàn/đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, nhằm triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” trong sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid - 19, đồng thời tạo mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Đảng ủy Tập đoàn đã có công văn số 441-CV/BCĐ yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai tổ chức Hội nghị người lao động và một số nhiệm vụ trọng tâm.
 PV GAS cam kết thi đua “Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và triển khai Văn hóa doanh nghiệp năm 2022”
Theo đó, các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai các chủ trương, quy định của Đảng về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2021. Trong dịp này có các hình thức tôn vinh các tập thể. Tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2022, kết hợp đối thoại định kỳ với người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của địa phương và Chính phủ về phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy chế, quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với Bộ Luật lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ. Tạo sự đồng thuận trong tập thể người lao động, áp dụng có hiệu quả Sổ tay văn hóa Petrovietnam và lượng hóa việc thực hiện phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo – Hiệu quả” bằng các hình thức KPIs phù hợp.
 Hội nghị Người lao động năm 2021 của PV OIL
Tập trung thực hiện tốt công tác công tác chăm lo cho người lao động nói chung và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, đặc biệt chú ý trong dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nghĩa tình trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần