Lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 19/10, NHNN chính thức công khai về kế hoạch tái cấu trúc ngành ngân hàng và coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong 5 năm tới.

Bốn nguyên tắc cơ bản đối với quá trình tái cơ cấu gồm: Phát triển hệ thống ngân hàng đa dạng về sở hữu, qui mô và loại hình; Đảm bảo nâng cao tính an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng; Việc sáp nhập, hợp nhất ngân hàng sẽ theo nguyên tắc tự nguyện; Tái cơ cấu ngân hàng được triển khai dưới nhiều hình thức, biện pháp và theo lộ trình thích hợp. NHNN sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng có nguyện vọng  sáp nhập, hợp nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần