Lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình khắc phục ô nhiễm

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 với mục tiêu phải khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 47 làng nghề đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng. Chương trình sẽ tiến hành cải thiện và phục hồi môi trường đối với 100 khu vực bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra…