DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội năm 2017

Linh Đan
10-11-2016 15:59
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội gồm 16 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng ban.
Tin liên quan
  • Từ ngày 1/3/2017, tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước Từ ngày 1/3/2017, tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước
Ngày 9/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6184/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội năm 2017.
Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên do ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban. Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Hà Nội năm 2017 gồm 26 thành viên do ông Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố làm Tổ trưởng.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Chịu trách nhiệm về sự thành công cuộc Tổng điều tra tại TP Hà Nội; Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố được sử dụng con dấu của Cục Thống kê TP Hà Nội trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện phát sinh giao dịch trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra.
Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP về công tác nghiệp vụ chuyên môn của cuộc Tổng điều tra; Tổ chức lực lượng, tập huấn nghiệp vụ cho các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP; kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai toàn bộ các bước tiến hành cuộc Tổng điều tra từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc điều tra.
Hoạt động của Tổ thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP. Văn phòng Tổ thường trực đặt tại Cục Thống kê TP Hà Nội. Địa chỉ số 1 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố và Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện cuộc tổng điều tra được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định của Nhà nước và Thành phố.