Lập BCĐ công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn là Trưởng ban. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.
Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường sẽ được di dời.
Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường sẽ được di dời ra khỏi khu vực đô thị.
Ban Chỉ đạo Công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố có trách nhiệm chỉ đạo công tác di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố thực hiện theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội…

Những năm qua, TP Hà Nội đã tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư thuộc các quận nội thành. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai thực hiện cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về hình thức di dời và chính sách tài chính, dẫn đến tiến độ xử lý, di dời chậm so với kế hoạch đề ra.

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, TP Hà Nội đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường bắt buộc phải di dời gắn với tiến độ cụ thể; đồng thời có kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất thu hồi theo hướng thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, đúng quy định.

Trước mắt, tập trung điều tra, rà soát về hiện trạng sử dụng đất và mức độ gây ô nhiễm của các cơ sở công nghiệp thuộc 17 ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm …

Mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong nội thành Hà Nội.

Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm lây nhiễm cao, sử dụng quá tải sẽ phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gây mất cân đối về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, giao thông, ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung cũng sẽ bị di dời. Đồng thời, lộ trình di dời sẽ được xác định với từng cơ sở, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở này.