Lập dự án xây dựng 9 cầu mới tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt

Chia sẻ

KTĐT - Tổng Công ty Đường sắt việt Nam (ĐSVN) đã có tờ trình số 250/DS-DAT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và các bộ, ngành liên quan xin phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình 9 cầu mới để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt

KTĐT - Tổng Công ty Đường sắt việt Nam (ĐSVN) đã có tờ trình số 250/DS-DAT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và các bộ, ngành liên quan xin phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình 9 cầu mới để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt và bổ sung trong dự án "Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856/QĐ-TTg, giai đoạn 2" đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho ĐSVN.

9 cầu chung giữa đường sắt và đường bộ cần được đầu tư xây dựng thêm cầu mới để tách đường bộ khỏi cầu đường sắt là: Lộc Yên (km 338+086, Hà Tĩnh), Long Đại (km 538+398, Quảng Bình), Đồng Nai lớn (km 1699+860, Đồng Nai), Đồng Nai nhỏ (km 1699+245, Đồng Nai), Thị Cầu (km 33+711, Bắc Ninh), Bắc Giang (km 48+738, Bắc Giang), Lục Nam (km 24+134, Bắc Giang), Chung Lu (km 263+167, Lào Cai), Tam Bạc (km 99+250, Hải Phòng).