Lập đường dây nóng phản ánh ô nhiễm môi trường 24/24

Thương Huế
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị 03 nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết lập, vận hành đường dây nóng, tiếp nhận thông tin ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương, hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
Trong đó, Tổng cục Môi trường thiết lập, công khai đường dây nóng của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là đường dây nóng cấp Trung ương), công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn), của Tổng cục Môi trường (www.vea.gov.vn) trước 30/10.
Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương thiết lập, chấn chỉnh đường dây nóng của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (gọi tắt là đường dây nóng cấp địa phương); công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, TP và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường trước 15/11.
Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phần mềm trực tuyến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành trước 30/6/2018.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng giao Tổng cục Môi trường xây dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường.