Lấy hiệu quả kinh tế HTX làm thước đo năng lực cán bộ

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Mong thời gian tới, Liên minh HTX TP sẽ đạt được 2 tiêu chí “tri thức và văn hóa” trong công cuộc phát triển, dựng xây Thủ đô” - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự hy vọng.

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Liên minh HTX TP Hà Nội về tình hình kinh tế tập thể của Liên minh HTX TP trong việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.
Tính đến 30/6/2016, trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 1.688 HTX. Thành lập mới được 29 HTX trong đó có 20 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, 9 HTX phi nông nghiệp. Việc giải thể, xóa tên HTX của các quận, huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong khi có 661 HTX thực hiện tổ chức lại (chuyển đổi) theo Luật HTX năm 2012 đạt 45,7%. Trong đó có 526 HTX nông nghiệp, đạt 36,4% lĩnh vực nông nghiệp; 135 HTX phi nông nghiệp, đạt 9,3% lĩnh vực phi nông nghiệp, chưa có HTX nào chuyển đổi sang loại hình khác.
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu tại Hội nghị
Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND về triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn TP, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước của các cấp, chính quyền đối với HTX được tăng cường. Hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 của TP tương đối đồng bộ và đầy đủ. Các HTX thực hiện tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 tiếp tục được phát huy vai trò kinh tế-xã hội quan trọng trong xây dựng nông thôn mới…

Thời gian qua, hoạt động của Liên minh HTX TP trong việc thực hiện kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể đã được đẩy mạnh, phát huy. Điển hình là công tác tham mưu với Thành Ủy, UBND TP về kinh tế tập thể; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 24-CTr/TU của Thành Ủy, Kế hoạch số 175/KH-UBND và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08/4/2016 2016 của UBND TP và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh HTX TP.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, công tác tham mưu với Thành ủy, UBND TP về phát triển Kinh tế tập thể tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy. Cùng với đó là tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 24-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 175/KH-UBND và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08/4/2016 của UBND TP. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh HTX TP.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của những cá nhân, tập thể Liên minh HTX TP trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá, Liên minh HTX TP còn tồn tại những hạn chế, chất lượng của các HTX còn rất thấp, quy mô nhỏ, manh mún, hạn chế về chất lượng và số lượng HTX, chưa có HTX điển hình. Chưa thực sự triển khai các Nghị quyết, đề án. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thông suốt, sự đồng thuận trong Liên minh HTX chưa cao, phát huy chưa hiệu quả. Công tác tham mưu với cấp ủy chưa mạnh dạn, chưa kịp thời.

Chính vì vậy, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX cần nâng cao rõ rệt chất lượng HTX, hiệu quả kinh tế, đời sống của xã viên HTX cần phải được cải thiện, nâng cao. Đặc biệt, cần xây dựng liên minh HTX quy mô lớn, thực hiện đúng luật pháp, có chiến lược về vốn, thị trường và kết nối được chuỗi giá trị, đầu tư công nghệ cao để có chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng.

Cùng với đó, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng đề nghị Liên minh HTX TP triển khai nghiêm túc, 1 cách bài bản 4 đề án: Đổi mới nâng cao hiệu quả, hoạt động của Liên minh các cấp. Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa. Xây dựng THT, HTX hoạt động có hiệu quả để ứng phó với hội nhập TPP và WTO. Xây dựng phát triển kinh tế liên minh TP, tỉnh, TƯ để tạo nguồn gắn với nội hàm của Nghị quyết Đại hội. Ngoài công tác tuyên truyền cần được tập trung cao nhất thì cần kiên trì trong công tác tham mưu với cấp ủy. Cần đổi mới thực sự về cách tiếp cận mới, tư duy mới, kế hoạch mới, kịch bản mới, hành động mới và có sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, “mỗi chúng ta hãy thay đổi từ việc làm nhỏ nhất là ý thức tự giác, thực hiện văn hóa công sở, làm việc đúng giờ… Bởi hiệu quả của Liên minh HTX là thay đổi thực trạng. Hãy lấy hiệu quả kinh tế HTX làm thước đo năng lực cán bộ, lãnh đạo. Quan tâm, xây dựng công tác quy hoạch cán bộ; cần lựa chọn những cán bộ có tầm, có tâm. Mong thời gian tới, Liên minh HTX TP sẽ đạt được 2 tiêu chí “tri thức và văn hóa” trong công cuộc phát triển, dựng xây Thủ đô” - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam hy vọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần