Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến thống nhất về nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Thường Tín tổ chức nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung xâv dựng huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 theo quy định.

Quá trình triển khai, đồ án quy hoạch đã được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời, thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, HĐND huyện Thường Tín và đã báo cáo tập thể UBND thành phố Hà Nội.

 
Thị trấn Thường Tín.
Thị trấn Thường Tín.
Để đảm bảo việc quy hoạch sử dụng đất, giải pháp bố trí các điểm dân cư, đất xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín tuân thủ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng, Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012, của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa, quy hoạch chuyên ngành quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội gửi hồ sơ quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến, làm cơ sở để UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đồ án theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần