Lấy ý kiến kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Từ Liêm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức hội nghị xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và cá nhân các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Mạnh Tuấn, việc lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo huyện đối với những ý kiến góp ý có giá trị cũng như những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt. Đây là cơ sở giúp tập thể, các cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kiểm điểm nghiêm túc, khách quan, trung thực những kết quả, hạn chế và nguyên nhân.

Theo đó, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện đi sâu làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, tập trung vào các vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư 4 nêu: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH của huyện, Thủ đô và hội nhập quốc tế; xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.