Lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ nay đến ngày 21/5, công đoàn cả nước sẽ lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan tâm nhất, nhằm đề xuất chương trình đối thoại, gặp gỡ giữa công nhân với Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Công đoàn cả nước sẽ lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan trọng.
Công đoàn cả nước sẽ lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan trọng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, thực hiện Kế hoạch số 156/KH-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam dự kiến đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi ý một số nhóm vấn đề như: Công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động (nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân…);

Việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát triển đất nước; các sáng kiến, đề xuất, hiến kế của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc.…

Để chuẩn bị nội dung chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động khu công nghiệp với Đảng, Nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của công đoàn.

Người lao động có thể góp ý trực tiếp với công đoàn cơ sở, liên đoàn lao động địa phương hoặc gửi ý kiến về email bantuyengiaotongliendoan@gmail.com.