Lấy ý kiến về kiện toàn hệ thống chính trị tại cơ sở

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuối tuần qua, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của 18 huyện trên địa bàn cho dự thảo đề án "Kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội".

Lấy ý kiến về kiện toàn hệ thống chính trị tại cơ sở - Ảnh 1

Góp ý tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cần xây dựng và hoàn thiện mô hình chi bộ trong địa bàn dân cư đồng bộ hệ thống chính trị, không để tình trạng 3, 4 hoặc 5 chi bộ tại một thôn. Ngoài ra, việc xây dựng và hoàn thiện mô hình chi bộ ở địa bàn dân cư phải đảm bảo tính hệ thống, khắc phục tình trạng một khu dân cư, một ban công tác mặt trận và chi hội đoàn thể chịu sự chỉ đạo của nhiều chi bộ. Hạn chế những chi bộ có số lượng đảng viên ít, tăng chi bộ có số lượng đảng viên phù hợp với địa bàn dân cư, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn.

Với các khu dân cư chưa tạo được sự đồng bộ, tùy thuộc vào tình hình cụ thể để chỉ đạo sáp nhập chi bộ, ban công tác mặt trận và chi hội đoàn thể, thực hiện mục tiêu đồng bộ giữa chi bộ và hệ thống chính trị. Ngoài ra, phải sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ ở thôn, tổ dân phố.