Liên đoàn lao động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/7, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn TP và triển khai 3 chương trình công tác trọng tâm tới các bộ chủ chốt công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn.

Liên đoàn lao động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn TP, trong đó phân tích tình hình kinh tế - xã hội TP; dự báo những thuận lợi, khó khăn trong nước và thế giới, khu vực tác động đến hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018… Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức các hoạt động, nhằm nêu cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và trong xã hội, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Về nhiệm vụ tới, các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Các đại biểu được hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, công tác tài chính, tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở.