Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trang trọng. Dự Đại hội có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng.

Theo Báo cáo tổng kết tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Liên hiệp hội Hà Nội vẫn nỗ lực vượt qua mọi thử thách để hoàn thành những nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ VII.
Trong 5 năm vừa qua, Liên hiệp hội Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, tăng cường công tác chính trị tư tưởng và hoạt động xã hội. Kết nạp thêm 1 Hội cơ sở mới nâng tổng số Hội thành viên lên 38.
 Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Nội Trần Danh Lợi đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Bên cạnh đó, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội cùng tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cũng được tích cực triển khai đã đem lại nhiều kết quả tích cực.
Về mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025), Liên hiệp hội Hà Nội xác định tiếp tục nêu cao vai trò của trí thức Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII với 5 nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện 3 khâu đột phá.
Ngoài ra, Liên hiệp hội Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Liên hiệp hội cùng các Hội thành viên. Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ các chương trình xây dựng TP thông minh, TP sáng tạo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định: Liên hiệp Hà Nội luôn có vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hà Nội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Qua báo cáo tổng kết khóa VII và phương hướng nhiệm vụ khóa VIII đã thể hiện vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của đội ngũ tri thức khoa học công nghệ Thủ đô trong 5 năm qua; khẳng định vị thế, nguồn lực sáng tạo của trí thức khoa học công nghệ thủ đô trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Thành ủy nhiệm kỳ 17, góp phần xây dựng TP Hà Nội anh hùng, thông minh, sáng tạo, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nói.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội
Về nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị Liên hiệp Hà Nội cần tập trung công tác nghiên cứu hướng tới 3 khâu đột phá trong nhiệm vụ xây dựng TP thông minh sáng tạo của Thành ủy Hà Nội, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… xây dựng phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp , đổi mới sáng tạo... thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.
Chủ động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham gia đảm nhận một số hoạt động dịch vụ khoa học-kỹ thuật phục vụ cộng đồng, giám sát độc lập chương trình, đề án quan trọng theo yêu cầu của lãnh đạo TP.
Liên hiệp Hà Nội cần phấn đấu xây dựng thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống, Chủ tịch UBND TP gửi gắm.
Cũng tại Đại hội, Liên hiệp Hà Nội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Xuân Rao được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.