Liên kết để chuyên môn hóa sản xuất

Bài, ảnh: Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngày 5/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, sau khi Nghị định số 98 được ban hành, Sở đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 10/2018/HĐND ngày 5/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội.
 Mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ rau an toàn tại Hợp tác xã Chu Minh (huyện Ba Vì).
Cùng với đó, UBND TP cũng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai như: Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 1/7/2019 về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp TP, các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của TP; Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc ban hành danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đã tham mưu UBND TP ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 15/2/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó là Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 về phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNT; trong đó, có nội dung quy trình, trình tự tiếp nhận thủ tục hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để chủ động trong công tác thẩm định các dự án liên kết theo thẩm quyền được phân cấp, Sở đã ban hành Quyết định số 1806/QĐ-SNN ngày 30/9/2019 ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Hiện, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đang tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án, kế hoạch liên kết theo Nghị định số 98. Đồng thời, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức, DN, cá nhân để tham mưu, trình UBND TP sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 98 trong thời gian tới.
Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội cũng cho biết thêm, mục tiêu chính trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là tạo mối liên kết bền vững thông qua các hợp đồng kinh tế để tiến hành sản xuất chuyên môn hóa. Điều này sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng của từng vùng liên kết, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các bên tham gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần