Linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lưu ý vấn đề giải quyết đơn, thư khiếu nại của người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, quận Tây Hồ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về những chủ trương chung của TP; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để giải quyết dứt điểm những tồn tại lịch sử trong lĩnh vực quản lý đất đai; linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân...

Sáng 21/10, Đoàn giám sát số 1 của Thành uỷ do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Tham gia đoàn có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.
Không có những bức xúc lớn tạo “điểm nóng”
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TU về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo”, quận đã và đang áp dụng thực hiện tốt các quy chế theo đúng quy định; thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều năm qua trên địa bàn không có những bức xúc lớn tạo “điểm nóng”. Công tác CCHC, nhất là các thủ tục hành chính trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Quan tâm đến việc đối thoại trực tiếp và định kỳ với Nhân dân để kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác GPMB, quản lý đất đai.
Từ 10/2016 – 8/2021, tổng số dự án phải thực hiện thu hồi đất là 80 dự án GPMB với diện tích phải thu hồi 204,7ha. Quận đã ban hành 1.673 thông báo thu hồi đất và phê duyệt hơn 4.092 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án. Trong đó, có 41 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận và  39 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư của TP, chủ đầu tư ngoài ngân sách quận… 
Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Hà Nội”, quận luôn xác định công tác cấp Giấy chứng nhận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẩn trương thực hiện để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Đến nay, công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận cơ bản được hoàn thành. 
Kết quả, tổng số hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu 6.246 và đã thực hiện cấp cho 6.008 hồ sơ; đã giải quyết 71 hồ sơ có vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, hiện nay hệ thống bản đồ đã được số hoá để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai…
Tăng cường giám sát, thanh tra chuyên môn, công vụ
Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá, quận Tây Hồ đã triển khai bài bản các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, Thành uỷ. Đối với những dự án trọng điểm lớn trên địa bàn đều được cả hệ thống chính trị của quận vào cuộc, tích cực triển khai. Công tác vận động, tuyên truyền, dân vận đã bám sát chính sách nên không có những bức xúc lớn tạo “điểm nóng”. 
 Quang cảnh cuộc kiểm tra.
Nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, hệ thống chính trị quận cần vào cuộc quyết liệt hơn trong thực hiện công tác GPMB; nhất quán trong việc xây dựng phương án đền bù GPMB. Tập trung GPMB các dự án trên địa bàn, nhất dự án hạ tầng khung và nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo UBND TP để sớm tháo gỡ. Tiếp tục rà soát lại các hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, đơn vị theo đúng quy định.
Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đây mặc dù không phải là quận thuộc đô thị lõi của TP nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh do thuận tiện trong việc đi lại và có nhiều nhà đầu tư chiến lược mong muốn đầu tư vào đây. 
Trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU, quận đã chủ động ban hành nhiều văn bản trong việc chỉ đạo, điều hành. Quá trình thực hiện đã bám sát chỉ đạo cấp trên và đến nay tạo nhiều chuyển biến, không phát sinh vấn đề nổi cộm. Ngoài ra, đã thường xuyên tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện và giám sát chuyên đề trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làm tốt công tác quản lý đất đai tại những nơi tín ngưỡng, tôn giáo.
Nêu một số tồn tại trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường tái định cư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, quận Tây Hồ cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân về đặc thù của từng dự án, nhất là về giá đất bồi thường để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện nghiêm các chủ trương của TP.
Bên cạnh đó, rà soát lại tiến độ GPMB đối với một số dự án do còn chậm. Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề năng lực của các bộ phận chuyên môn, cấp phường về công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và nhận, trả kết quả một cửa. Thực hiện công tác giám sát, thanh tra chuyên môn, công vụ để tránh gây phiền hà cho người dân.
Lưu ý vấn đề giải quyết đơn, thư khiếu nại của người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, quận tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về những chủ trương chung của TP; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để giải quyết dứt điểm những tồn tại lịch sử trong lĩnh vực quản lý đất đai; linh hoạt thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.