Lỡ hẹn nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính nói gì?

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin phát đi ngày 4/7 của Bộ Tài chính cho biết, việc nâng hạng thị trường chứng khoán không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý, mà phải tuân theo những nguyên tắc, quy trình và tiêu chí đánh giá của các tổ chức xếp hạng như MSCI, hay FTSE…

Nâng hạng không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý?

Nâng hạng là một trong những mục tiêu lớn mà thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang hướng tới, đã được đưa vào Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, dự thảo ''Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030''. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ được nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên mới nổi trước 2025.

Thị trường chứng khoán Việt Nam lỡ hẹn thăng hạng
Thị trường chứng khoán Việt Nam lỡ hẹn thăng hạng

Mặc dù nhiều ý kiến chuyên gia đều bày tỏ sự tin tưởng vào việc TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng, nhưng phải nhấn mạnh rằng, việc nâng hạng thị trường không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý bất kỳ TTCK nào trên thế giới. Bởi vì việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thị trường của tổ chức xếp hạng như MSCI, hay FTSE đều phải tuân theo những nguyên tắc, quy trình và tiêu chí đánh giá của các tổ chức này.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, cơ quan quản lý đã, đang nỗ lực và đặt quyết tâm cao để thúc đẩy, rút ngắn lộ trình được nâng hạng của TTCK Việt Nam, được thể hiện qua một số kết quả.

Về khuôn khổ pháp lý: Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn, Luật Đầu tư 2020, Luật DN 2020 đã từng bước đáp ứng các tiêu chí về nâng hạng thị trường, bao gồm: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư; tiếp cận thông tin; đăng ký và mở tài khoản cho nhà đầu tư; bù trừ và thanh toán trên TTCK; tăng cường đưa vào thị trường các công cụ tài chính mới để đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư.

Về các hoạt động thực tiễn: Cơ quan quản lý thường xuyên trao đổi với MSCI và FTSE Russell nhằm cập nhật thông tin thực tế để các tổ chức nắm bắt chính xác, cũng như cùng rõ yêu cầu, tiêu chí từ các tổ chức, từ đó có những giải pháp sửa đổi, hoàn thiện. Hiện nay, dựa trên những tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng trong thời gian tới. 

Lộ trình thế nào, bao giờ về đích?

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, để đảm bảo sự kết nối thông suốt với các tổ chức xếp hạng, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tích cực trao đổi, thảo luận với những bên liên quan về chính sách, thực tiễn thị trường và giải pháp liên quan. Mới đây nhất, ngày 24/6 vừa qua, UBCKNN đã làm việc với Ngân hàng Thế giới và FTSE Russell để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về nâng hạng TTCK.

Cùng với đó, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ chủ động trao đổi với các cơ quan bộ ngành, hiệp hội, thành viên thị trường và nhà đầu tư, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tháo gỡ các vấn đề rất quan trọng liên quan nhằm được nâng hạng như: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hay một số quy định trên thị trường ngoại hối…

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan để xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2020, đặc biệt là những nội dung về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường công khai, minh bạch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để nhà đầu tư tiếp cận thông tin đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời; nghiên cứu và đưa chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) vào thị trường giao dịch.

Tập trung hoàn thiện, vận hành hệ thông công nghệ thông tin mới cho TTCK; từ đó có nền tảng hạ tầng để phát triển, đa dạng hóa và gia tăng chất lượng các sản phẩm trên TTCK nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài và cơ sở hạ tầng liên quan; tăng cường quản trị công ty, công bố thông tin về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) để gia tăng chất lượng cổ phiếu; nghiên cứu phát triển các sản phẩm liên quan đến nội dung xanh và phát triển bền vững.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư trên TTCK. Hiện nay, các quy định hiện hành đã được sửa đổi theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng công nghệ trên thị trường. Theo đó, một trong những điểm nổi bật là cho phép đăng ký mã số giao dịch trực tuyến.

Mới đây nhất, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng đã lấy ý kiến về dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và quy chế thành viên lưu ký. Dự kiến trong tháng 8 tới, thời gian thanh toán, bù trừ chứng khoán sẽ được rút gắn, nhà đầu tư có thể được giao dịch ngay trong chiều ngày T+2.