Loại bỏ 18 thủ tục hành chính về nhà ở và công trình xây dựng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 22/12/2009 công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính về “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức và cá nhân”...

KTĐT - Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 22/12/2009 công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính về “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức và cá nhân” đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định này, có 9 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 9 thủ tục hành chính cấp huyện bị loại bỏ là: cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân; xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức, cá nhân và xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức, cá nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần