Lợi ích chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2014, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014, trọng tâm công tác năm 2015 cho thấy, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng chủ động, hiệu quả, thực chất hơn và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: phối hợp trong xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân; phối hợp trong việc trao đổi thông tin, tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động;…

 
Chính phủ và  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  đẩy mạnh phối hợp để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động
Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh phối hợp để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp, luật pháp, những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014 vừa qua đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước; góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015), năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp,…Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra, trước hết là phối hợp trong thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người lao động, gắn với các phong trào thi đua bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh phối hợp để chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động, nhất là vấn đề nhà ở, điều kiện sống, vấn đề tiền lương của người lao động. “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải phối hợp tốt với Chính quyền trong giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương của người lao động, nợ bảo hiểm của người lao động..; những quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn…” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động; triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp mà Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận; phối hợp trong công tác truyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân; phối hợp tốt hơn trong xử lý các kiến nghị, các vấn đề bức xúc của người lao động…  

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành chức năng đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010 về thanh tra nhân dân; rà soát, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xem xét, ban hành Quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo tự tạo việc làm có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước; hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của tổ chức công đoàn; cơ chế tiền thưởng vượt tiến độ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu; về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nhà trẻ, mẫu giáo, trong đó chú trọng phát triển  trường, lớp  dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2025.