Long Biên chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc

Thế Dương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội... vừa được công bố mới đây, Long Biên tiếp tục là quận có số kết quả cao nhất về chỉ số CCHC với 93,47%.

Cải cách hành chính ngay từ nhận thức
Xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng, đột phá xuyên suốt, trong giai đoạn 2010 - 2020, mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo quận Long Biên đều xây dựng chương trình cấp ủy về đẩy mạnh công tác này. Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà chia sẻ, trong giai đoạn 2010 - 2015, quận đã xây dựng và triển khai Chương trình 04-CTr/QU “Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) quận Long Biên”. Còn trong giai đoạn 2015 - 2020, quận tiếp tục xây dựng, triển khai Chương trình 02-CTr/QU đẩy mạnh CCHC với mục tiêu, yêu cầu cao hơn “Chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường”.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Long Biên. Ảnh:  Thanh Hải

Bà Hà nhấn mạnh, thực hiện CCHC phải gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nội dung. Xác định con người là yếu tố quyết định, cùng với việc thường xuyên đổi mới quy trình, ưu tiên hạ tầng trang thiết bị cho bộ phận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)…, quận Long Biên cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
 Quy trình bài bản, xuyên suốt
Điều hành theo quy chế, làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình là những nội dung mà quận Long Biên triển khai nhằm cụ thể hóa Năm kỷ cương hành chính trên cơ sở “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, và “một việc - một đầu mối xuyên suốt" của TP trong năm 2017. Đặc biệt trong việc lựa chọn các công việc, nhiệm vụ thường xuyên có sự phối hợp giữa các đơn vị. Theo đó, quy trình xây dựng được thống nhất về biểu mẫu, thời gian thực hiện đảm bảo rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm, kết quả sản phẩm của từng bước và liên thông phù hợp giữa các đơn vị, tránh chồng chéo.
Quận đã xây dựng 5 quy trình điều hành chung, trong đó có quy trình liên thông giữa HĐND, UBND quận với Quận ủy, liên thông giữa các phòng, ban với UBND và Quận ủy gồm: Quy trình xây dựng kế hoạch công tác năm; Kế hoạch công tác tháng; Lịch công tác tuần; Quy trình tổ chức cuộc họp, hội nghị; Quy trình theo dõi, thực hiện kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND quận. Tại các phường xây dựng 4 quy trình điều hành chung gồm: Quy trình xây dựng, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng; theo lịch công tác tuần của từng CBCC; Quy trình tổ chức cuộc họp, hội nghị; Quy trình theo dõi, thực hiện kết luận của Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường. Trong khi các phòng, ban, đơn vị đã xây dựng 139 quy trình giải quyết công việc nội bộ đảm bảo hiệu quả.
Đi cùng với quy trình điều hành là cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, cải tiến để phù hợp với thực tiễn công việc. Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên Vũ Thị Thành cho biết thêm, quận đã ban hành Quy trình thực hiện công tác kiểm tra công vụ triển khai thống nhất từ quận tới phường. Hình thức kiểm tra phong phú: Kiểm tra trên hệ thống cổng thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng CNTT, kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại các đơn vị... Sau kiểm tra, ban hành văn bản chỉ đạo, theo dõi đến cùng kết quả việc thực hiện các kết luận kiểm tra và khắc phục các tồn tại, vi phạm theo chỉ đạo của quận; xem xét trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân để xảy ra các tồn tại, sai phạm trong thực thi công vụ được thực hiện cương quyết, đúng quy định đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 Với việc chỉ đạo xuyên suốt, cách làm sáng tạo, khuyến khích từng phòng, ban, chính quyền các phường thường xuyên sáng tạo cách làm mới trong thực hiện CCHC… là những cách làm giúp công tác này của quận Long Biên được đánh giá vượt trội so với các đơn vị của TP thời gian qua. Điều đó đã và đang là động lực quan trọng để Long Biên trong thời gian tới tiếp tục triển khai một số mô hình CCHC để phục vụ người dân tốt hơn. “Trong thời gian tới, quận sẽ triển khai Thí điểm trả kết quả TTHC tại nhà, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để giải quyết kịp thời nhu cầu cho người dân; với giấy khai sinh thì kết hợp tặng hoa và thiệp chúc mừng” - bà Hà chia sẻ.
Triển khai thực hiện nghiêm Đề án vị trí việc làm theo Quyết định số 1553/2017/QĐ-UBND, quận đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng kỹ năng, năng lực quản lý cho 494 học viên là cán bộ quản lý các phòng, ban, các phường trên địa bàn với các nội dung: Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư...
Triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT dùng chung, quận Long Biên đã ban hành các quy định cụ thể về giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, quy định về chất lượng báo cáo, sử dụng hình thức báo cáo có ứng dụng CNTT (trình chiếu slide). Trong 7 tháng đầu năm 2017, quận đã tổ chức 320 cuộc họp, trong đó 203 cuộc họp sử dụng trình chiếu slide, chiếm tỷ lệ 63,4%.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đến nay, Long Biên đã thực hiện 25 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 6 tháng đầu năm 2017 là 7.114 hồ sơ, trong đó: Cấp quận: 935 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 95,61% (894/935 hồ sơ); cấp phường: 6.179 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 99,81% (6167/6179 hồ sơ).