Lựa chọn những vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 5/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2013 của công tác giáo dục lý luận chính trị.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp sẽ tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 87 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và “Năm kỷ cương hành chính 2013”.
 
Theo đó, nội dung trọng tâm là đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp; tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt đơn vị. Các cấp ủy Đảng sẽ lựa chọn những vấn đề trọng tâm, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả.